Ik ben een kind of jongere

  • Coaching:

We gaan na wie je bent, wat goed loopt en wat moeilijk loopt. We volgen jouw tempo om te denken en werken rond wie jij bent en hoe jij en de mensen rondom jou, met elkaar omgaan.

We willen het vooral hebben over de zaken die jij belangrijk vindt. 

Wie ben ik?

Wat loopt moeilijk en wat gaat goed?

Wie staat rondom mij?

 

  • Informatie

Op elke leeftijd zit je wel met vragen en zorgen. We willen plaats maken voor de vragen en zorgen waarmee je zit. Zo ontdek je misschien dat je niet de enige bent. We kunnen dit doen door gesprekken in groep, maar ook aan de hand van activiteiten die een antwoord kunnen bieden op de vraag of zorg waarmee je zit. 

Hoe pakken anderen het aan die geen zin hebben in school?

Zijn er nog kinderen van mijn leeftijd wiens ouders gescheiden zijn?
Hoe gaan andere jongeren om met moeilijke momenten?

 

  • Daginvulling:  

Samen kijken we naar jouw krachten en interesses. We gaan op zoek naar gepaste activiteiten om je dag in te vullen en op deze manier jouw krachten nog meer in de verf te zetten.
 

Welke activiteiten kan ik doen vanuit mijn krachten?

Wat helpt mij om te blijven vooruit gaan? 
Waar word ik gelukkig van?