Corina

afgestudeerd in orthopedagogie

"Samen komen we er wel door. Hoe moeilijk het ook lijkt en hoe vertroebeld het zicht, samen krijgen we het terug helder."

Ilke

Ilke

afgestudeerd in

agogiek

opleiding orthopedagogie

"Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar begrijpen ook al verschillen ze van mening. Zit je met een zorg, dan denken we er samen over na."

Elizabeth

afgestudeerd in

toegepaste psychologie

"Ik zorg voor een plek waar je volledig jezelf kan zijn en zoek mee naar de juiste woorden om alles een plaats te geven. Hier mag je gewoon zijn."